[PL]

LICENCJA WELLMS


Wellms jest licencjonowany na podstawie licencji open source MIT. Szczegóły dotyczące tej licencji dostępne są na stronie: https://opensource.org/license/mit/


Opłaty pobierane są wyłącznie za dodatkowe usługi, takie jak:

- Przeprowadzenie wdrożenia Wellms w obecnym kształcie u klienta przez naszych specjalistów;

- Organizacja warsztatów oraz przygotowanie projektów UX, makiet, projektów graficznych, ich pocięcie i wdrożenie u klienta;

- Tworzenie dedykowanych funkcjonalności Wellms, które spełniają konkretne potrzeby klientów;

- Modyfikacja istniejących funkcjonalności Wellms zgodnie z oczekiwaniami klienta;

- Wsparcie, konsultacje i pomoc przy samodzielnym wdrożeniu Wellms.


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących licencji, prosimy o kontakt mailowy pod adresem biuro@escola.pl.


[EN]

Wellms is licensed under the MIT open-source license. Details regarding this license can be found at: https://opensource.org/license/mit/


Fees are only charged for additional services, such as:

- Conducting the implementation of Wellms in its current form at the client's location by our specialists;

- Organizing workshops and preparing UX projects, prototypes, graphic designs, their editing and implementation at the client's site;

- Developing custom Wellms features that cater to specific client needs;

- Modifying existing Wellms features to align with client expectations;

- Providing support, consultations and assistance during Wellms implementation performed by a client.


For more detailed information regarding the license, please contact us via email at biuro@escola.pl.

Image