LICENCJA EDUKACYJNA WELLMS


System LMS Wellms może być udostępniony na licencji edukacyjnej. W oparciu o taką licencję LMS Welllms może służyć wyłącznie do celów bezpośrednio związanych z uczeniem się, nauczaniem, szkoleniami, badaniami i rozwojem. Nie wolno używać go do celów komercyjnych, zawodowych ani zarobkowych. Może być wykorzystywany na licencji edukacyjnej wyłącznie w ramach zajęć dydaktycznych lub na potrzeby przygotowania takich zajęć (do celów wyłącznie niekomercyjnych). Licencję edukacyjną mogą otrzymać wyłącznie szkoły i uczelnie wyższe publiczne i niepubliczne, instytucje naukowe, badawcze i techniczne.


Szczegóły dotyczące licencji oraz jej pełną treść udostępniamy na prośbę przesłaną na adres biuro@escola.pl